fbpx

Programul Start-up Nation! Află noile conditii!

Legea 192/2020 care modifica programul Start – Up Nation a fost trimisă spre promulgare la Președintele României in 28 octombrie 2020. Programul Start-up Nation! Află noile conditii!

Întreprinderile beneficiare ale Programului

În ediția 2020 a programului vor fi eligibile întreprinderile înființate de persoane fizice cu maximum 3 ani înainte de data completării și transmiterii online a planului de afaceri și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis care va fi aprobată.

Noile conditii:

 • În perioada contractuală de implementare și monitorizare, beneficiarii nu vor putea înstrăina părțile sociale ale societății într-un procent mai mare de 49%;
 • Criteriile de evaluare vor fi:
  • Domeniul de activitate – în funcție de punctajul alocat pentru fiecare cod CAEN (maximum 20 puncte) – punctaj minim pentru comerț, punctaj maxim pentru producție, cercetare-dezvoltare; IT-ul și industriile creative primesc 15 puncte/20
  • Inovare (maximum 10 puncte) – față de edițiile anterioare, în acest an vor primi punctaj în cadrul acestui criteriu întreprinderile care la data depunerii cererii de rambursare (n.r. în implementarea planului de afaceri) „prezintă un contract de furnizare produse către o întreprindere mare sau un document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare efectuate de beneficiarul Programului. De asemenea, solicitantul trebuie să folosească pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut de unul dintre asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor”
  • Aportul la capitalul social subscris și vărsat al societății aplicante (maximum 15 puncte) – vor primi punctaj maxim întreprinderile cu un capital social subscris și vărsat de 6000 lei
  • Criterii aferente investiţiei (maximum 15 puncte) – vor primi punctaj maxim întreprinderile care vor să achiziționeze echipamente și software de cel puțin 80% din valoarea bugetului
  • Criterii aferente asociaților/acționarilor (maximum 10 puncte) – vor primi punctaj maxim întreprinderile pentru care asociații nu au mai avut alte societăți
  • Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul întreprinderii (maximum 5 puncte) – se acordă punctaj pentru minimum 1 loc de muncă permanent cu normă întreagă față de cel obligatoriu (n.r. este obligatorie crearea a cel puțin un loc de muncă în cadrul programului)
  • Densitate IMM (maximum 5 puncte) – punctaj maxim pentru localitățile din județele în care IMM/100 locuitori <4 (întreprinderile din București, Ilfov, Cluj, Bihor, Brașov, Timiș, Constanța nu vor primi punctaj la acest criteriu)
  • Criteriu cu privire la digitalizarea afacerii (maximum 10 puncte) – se acordă punctaj pentru găzduirea unui website al companiei, achiziționarea aplicațiilor de contabilitate, achiziția unui sistem de transmitere online a comenzilor de către clienți, achiziția unei aplicații de facturare electronica
  • Criteriu cu privire la eficiența energetică (maximum 10  puncte) – echipamentele tehnologice încorporează tehnologie specifică obţinerii unei economii de energie, sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

Punctaj maxim 100 pct, punctaj minim 50 pct.

Selectia proiectelor se va face in ordine descrescatoare a punctajului obtinut
La punctaje egale va prevala:

 • Punctajul obtinut la criteriul A – Domeniu de activitate
 • Procentul obtinut la criteriul D – ponderea valorii echipamentelor tehnologice’
 • Numarul de locuri de munca create
 • Data si ora inscrieri in program

O posibila lansare a acestui program a fost anuntata de Ministrul Economiei in noiembrie 2020.

Serviciile de consultanță oferite pentru Programul Start-Up Nation 2020

✓ Evaluarea eligibilității proiectului – Gratuit;
✓ Consultanță pentru realizare proiect și a documentației necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de dumneavoastră;
✓ Consultanță realizarea proiecțiilor financiare;
✓ Consultanță pentru semnarea acordului de finanțare;
✓ Consultanță pentru implementarea proiectului.
✓ Costurile privind Consultanța sunt eligibile in cadrul proiectului

 

Dacă doriți consultanță pentru accesarea finanțării completați formularul de mai jos:

CONTACTAȚI-NE

Telefon: (+4) 0751 216 881

Adresa: Satu-Mare, Romania

E-mail: office@betterfinances.ro

Trimiteti-ne un mesaj, iar noi va vom contacta in cel mai scurt timp.

Completarea acestui formular implică în mod automat, acceptarea acestor termeni și condiții.

6 + 2 =