fbpx

Modelarea financiară este procesul de creare a unor situatii financiare imaginare a companiei care pot fi utilizate pentru a calcula impactul unui eveniment sau a unei decizii viitoare.

Un model financiar este pur și simplu un instrument construit în Excel sau orice alt soft de planificare pentru a prognoza performanțele financiare ale unei afaceri în viitor. Prognoza se bazează, de regulă, pe performanța istorică, presupuneri despre viitor și necesită pregătirea unui raport de venit, a bilanțului, a situației fluxurilor de numerar și a programelor de susținere. De acolo, pot fi construite tipuri mai avansate de modele, cum ar fi analiza fluxurilor de numerar reduse (model DCF), achiziționarea efectivă (LBO), fuziunile și achizițiile (M&A) și analiza de sensibilitate.

Pentru ce se utilizează un model financiar?

Produsul unui model financiar este utilizat pentru luarea deciziilor și pentru efectuarea analizei financiare, fie în interiorul sau în afara companiei. În cadrul unei companii, directorii vor folosi modele financiare pentru a lua decizii cu privire la:

 • Creșterea capitalului (datorii și / sau capitaluri proprii)
 • Efectuarea de achiziții (întreprinderi și / sau active)
 • Creșterea activității în mod organic (adică deschiderea de noi magazine, intrarea pe noi piețe etc.)
 • Vânzarea sau cesionarea de active și unități de afaceri
 • Bugetare și prognoză (planificare pentru anii următori)
 • Alocarea capitalului (prioritatea proiectelor în care trebuie investit)
 • Evaluarea unei afaceri

Secțiunile principale care trebuie incluse într-un model financiar sunt:

 1. Ipoteze și factori
 2. Situația veniturilor
 3. Bilanț
 4. Situația fluxurilor de numerar
 5. Programe de sustinere
 6. Analiza sensibilității
 7. Diagrame și grafice

Cum construiți un model financiar?

Modelarea financiară este un proces complex. Trebuie să analizati multe aspecte ale proceselor de afaceri si sa tineti cont de cele mai mici detalii care pot influenta rezultatul calculelor finale.

Mai jos este o defalcare pas cu pas a modului  în care ar trebui să începeți și cum să conectați în cele din urmă toate punctele.

 1. Rezultate și presupuneri istorice

Fiecare model financiar începe cu rezultatele istorice ale unei companii. Începeți să construiți modelul financiar pornind de la trei situații financiare trecute si introduceti datele in Excel sau softul de planificare. În continuare, analizati datele si calculati indicatori precum rata de creștere a veniturilor, marjele brute, costurile variabile, costurile fixe, zilele AP (DPO), zilele de inventar (DIO) și zilele AR (DSO), etc. De acolo, puteți porni cu ipotezele pentru perioada de prognoză si aduceti in calcul infuentele viitoare ale schimbarilor mediului de afaceri.

 1. Începeți cu situatia veniturilor si a cheltuielilor

Avand ipotezele previzionate, puteți calcula partea de sus a situației de venit si venituri, COGS, profit brut și cheltuieli de funcționare până la EBITDA. Va trebui să așteptați pentru a calcula amortizarea, dobânzile și impozitele.

 1. Începeți bilanțul

Cu partea de sus a situatiei de venituri si cheltuieli, puteți începe să completați bilanțul. Începeți prin calcularea conturilor de creanțe și de stocuri, care sunt atât funcții ale veniturilor și COGS, cât și ale presupunerilor de zile AR și zile de inventar. În continuare, completați conturile de furnizori si datorii, care este o funcție de zile COGS și AP.

 1. Stabiliti planul de investitii si finantarea lor

Înainte de a completa situația veniturilor și a bilanțului, trebuie să creați un program pentru activele de capital cum ar fi Imobilizări corporale (planul de investitii), precum și pentru datorii și dobânzi (planul de finantare). Planul de investitii va trage din perioada istorică sumele nete pentru activele corporale și va adăuga cheltuielile de capital, precum si deprecierile aferente. Planul de finantare va trage, de asemenea, din perioada istorică sumele nete ramse in sold și va adăuga creșteri ale datoriilor și restituirea rambursărilor. Dobânzile se vor baza pe soldul mediu al datoriei.

 1. Completați situația veniturilor și bilanțul

Informațiile din planul de investitii si finantare completează situația veniturilor și bilanțul. În raportul de venit, conectați amortizarea la planul de investitii și dobânda la planul de finantare. De acolo puteți calcula câștigurile înainte de impozite, impozite și venituri nete. Pe bilanț se face legătura dintre soldul de închidere al activelor de capital și soldul închiderii din grafic. Capitalurile proprii ale acționarilor pot fi completate extragând soldul de închidere anul trecut, adăugând venitul net și capitalul ridicat și scăzând dividende sau acțiuni răscumpărate.

 1. Construiți situația fluxurilor de numerar

Odată cu completarea situației de venit și a bilanțului, puteți construi situația fluxurilor de numerar cu metoda de reconciliere. Începeți cu venitul net, adăugați amortizarea înapoi și ajustați-vă pentru modificările capitalului de lucru fără numerar, ceea ce are ca rezultat numerar din operațiuni. Numerar folosit pentru investiții este o funcție a cheltuielilor de capital din planul de investitii, iar numerarul din finanțare este o funcție a presupunerilor care au fost prezentate cu privire la creșterea datoriilor și a capitalurilor proprii.

      7. Adăugați analize și scenarii de sensibilitate

Scopul acestei analize este de a determina cât de mult va fi afectată valoarea companiei (sau a unei alte metrici) de modificările ipotezelor luate in considerare. Acest lucru este foarte util pentru evaluarea riscului unei investiții sau în scopuri de planificare a afacerilor (adică compania trebuie să strângă bani dacă volumul vânzărilor scade cu x la sută, trebuie sa restranga costurile?).

       8. Construiți diagrame și grafice

Comunicarea clară a rezultatelor este ceva esential . Cel mai eficient mod de a arăta rezultatele unui model financiar este prin intermediul graficelor și al diagramelor. Majoritatea directorilor nu au timp sau răbdare să analizeze funcționarea interioară a modelului, astfel încât graficele sunt mult mai eficiente.

      9. Testul de stres și auditul modelului

Când modelul este terminat, munca ta nu se termină. În continuare, este timpul să începeți scenarii extreme de testare a stresului pentru a vedea dacă modelul se comportă așa cum este de așteptat. De asemenea, este important să utilizăm instrumentele de audit pentru a ne asigura că situatiile financiare previzionate intocmite sunt corecte și că formulele din Excel sau setarile din softul de planificare funcționează corect.

CONTACTAȚI-NE

Telefon: (+4) 0751 216 881

Adresa: Satu-Mare, Romania

E-mail: office@betterfinances.ro

Trimiteti-ne un mesaj, iar noi va vom contacta in cel mai scurt timp.

Completarea acestui formular implică în mod automat, acceptarea acestor termeni și condiții.

2 + 1 =